مرکز طراحی و ساخت ایمپلنت های سفارشی

چرا ایمپلنت سفارشی؟​​​​​​​


کاهش مدت زمان جراحی
​​​​​​​

جایگذاری ایمپلنت­های سفارشی، برخلاف ایمپلنتهای متداول، به اصلاح بافت استخوانی اطراف براساس هندسه ایمپلنت نیاز ندارد؛ بنابراین ضمن کاهش مدت زمان عمل جراحی، احتمال عوارض حین جراحی یا بعد از عمل کمتر خواهد شد
نا کارآمدی ایملنت های متداول
​​​​​​​

بیماران نیازمند به ایمپلنتهای سفارشی، بیمارانی هستند که به دلیل ناهنجاریهای مادرزادی، تغییر شکلهای استخوانی، تروما، ابتلا به تومورهای استخوانی، عوامل ناشی از جراحیهای پیشین و یا دیگر آسیبهای خاص، قادر به استفاده از ایمپلنتهای متداول استاندارد نمی‌باشند
تطابق کامل آناتومیک

از آنجا که این ایمپلنتها دقیقا متناسب با شرایط بیمار مزبور طراحی و ساخته می شوند، تطابق هندسی بهتری را ارائه می دهند که این امر، راحتی بیمار را چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت فراهم می آورد
حفظ هندسه طبیعی آناتومی

طراحی منحصر به فرد ایمپلنت های سفارشی، سبب بازیابی هندسه طبیعی آناتومی بیمار شده و زیبایی ظاهری را رقم می زند​​​​​​​
کاهش مدت زمان بهبودی

کاهش زمان عمل جراحی، ضمن کاهش احتمال عوارض حین جراحی یا بعد از آن، مدت زمان بهبودی بیمار را کاهش داده و بازیابی مطلوب عملکرد آناتومی آسیب دیده را تسریع ببخشد
حداقل آسیب به بافت‌های پیرامونی

جراحی ایمپلنتهای سفارشی، کمتر تهاجمی بوده و بافت اطراف را تا حد امکان حفظ
​​​​​​​می نمایند و اسکار برش های کوچکتری را بر جای می گذارند​​​​​​​