​​​محصولات

معرفی محصول

ایمپلنتهای سفارشی، کاشتنی های جراحی هستند که برای بیمارانی که به دلایلی نظیر تفاوتهای آناتومیکی، بدشکلی های استخوانی و یا آسیب های خاص قادر به استفاده از ایمپلنت های متداول نیستند طراحی و ساخته می شوند.

کاربردها

ایمپلنت های سفارشی جایگزین استخوان از کاربردهای وسیعی در انواع مختلف جراحی، بخصوص جراحی فک و صورت و جراحی ارتوپدی برخوردارند.

فرآیند تولید محصول

زنجیره فرآیندی طراحی و ساخت ایمپلنت‌های سفارشی در این قسمت شرح داده شده است.

فناوری های به کار رفته در تولید محصول

در این بخش به معرفی فناوری های به کار رفته در تولید محصول می پردازیم.

محصولات

در این قسمت انواع ایمپلنت های سفارشی تولید شده توسط شرکت شامل ایمپلنت های فک و صورت و ارتوپدی قابل مشاهده است .